တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈေတြ မျဖစ္လာေအာင္ တပ္အတြင္း သတင္းအေမွာင္ခ်ၿပီး ဖမ္းစီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက တပ္တြင္းမွာ ပုန္ကန္မႈေတြမျဖစ္လာေအာင္ သတင္းအေမွာင္ခ်တာေတြနဲ႔ အမိန႔္မနာခံတဲ့သူေတြကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။