တစ္ႏွစ္တစ္ခါ မိမိကိုယ္တိုင္ ေဗဒင္တြက္ၾကည့္ဖို႔ နည္းေလးပါ။

သက္ေရာက္တြက္နည္း

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ မိမိကိုယ္တိုင္ ေဗဒင္တြက္ၾကည့္ဖို႔ နည္းေလးပါ။

တြက္နည္း မိမိေရာက္ဆဲ အသက္ကိုတည္ ၈ နဲ႔စားပါ။ အႂကြင္းကိုယူ၍ လက္ယာရစ္ပါ။ ဥပမာ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ဆိုရင္ ၂၆ ယူရပါမည္။

ဥပမာ။ ။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ တနလၤာသား

၂၆÷၈=၂ ႂကြင္းသည္။

တနလၤာသား ၂ ႂကြင္းျဖစ္၍ တနလၤာသက္ေရာက္မွ စ၍ ၂ ကြက္ေျမာက္ကို ၾကည့္လၽွင္ အဂၤါသက္ေရာက္ က်ေသာေၾကာင့္ အဂါသၤက္ေရာက္အေဟာကိုဖတ္ပါ။

တနလၤာသက္ေရာက္ ေသာမၿဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး စန္းပြင့္ျခင္း အေမြအႏွစ္ ဥစၥာမ်ားရတတ္ျခင္း ေမာင္ေကာက္ရ သူေဌးေက်ာ္ကိန္းျဖစ္လို႔ စီးပြားဥစၥာ ရတနာတိုးတတ္၍ အလုပ္အကိုင္အဆင္ေၿပ ေျမယာအေမြအႏစ္ရတတ္ပါမည္။

အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမူခံရတတ္ပါမည္။ ကဆုန္ ဝါေခါင္ တန္ေဆာင္မုန္းလမ်ားတြင္ ၾကာသပေတး တနလၤာေန႔သားမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္စီးပြား တိုးတတ္အဆင္ေျပနိုင္ပါည္။ အိမ္ေထာင္က်တတ္မည္။ ေယာကၤ်ားေလးဆိုလၽွင္ မိန္းကေလးႏွင့္ အခ်စ္နယ္လြန္တတ္ၿပီး မယူမျဖစ္ယူရတတ္မည္။ မယူခဲ့ေသာ္ေငြေလ်ာ္ရကိန္း ၾကဳံတတ္ပါသည္။

အဂါသၤက္ေရာက္ ပါပၿဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္ ဗ်ာမ်ားရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္မည္။ အဆင္မေၿပ ပဋိပကၡမ်ား ၾကဳံေတြ႕ ရတတ္မည္။ လူမူေရးျပသနာမ်ား ေငြအတြက္ ခ်စ္သူျခင္းအဆင္မေျပမူ႔ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ရန္လိုမူ သူတပါးႏွင့္ခိုက္ရန္ျပသနာ ၾကဳံေတြ႕ရျခင္းမ်ား မေတာ္တဆေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ျခင္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္သင့္တတ္ျခင္း လက္ေအာက္ငယ္သား ေတာ္လွန္ျခင္း မိန္းကေလးအတြက္ႏွင့္ ျပသနာမ်ာေျဖရွင္းရျခင္း စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္ ပ်က္တတ္ျခင္း ရန္ၿငိဳးရန္စရွာတတ္ျခင္းမ်ား ၾကဳံေတြ႕တတ္ပါမည္။ ခရီးတစ္ဆစ္ခ်ိဳး သြားရတတ္ပါမည္။

ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္ ေသာမၿဂိဳလ္

အခ်စ္ေရးစန္းပြင့္ျ့ပီး အိမ္ေထာင္က်တတ္မည္။ အိုးသစ္အိမ္သစ္ ေနရာသစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ား ရာထူး အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပတိုးတတ္ ေငြေၾကးရွာေဖြလို႔ ေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အပိဳင္အဆိုင္မ်ားေပၚေပါက္တတ္ၿပီး ခ်စ္မူေရးရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္ပါမည္။ အခ်စ္အတြက္နဲ႔ စကားမ်ား ရန္မ်ား မနာလိုရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္း ခံရတတ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကလာဘ္လာဘမ်ား ဝင္လာတတ္ပါသည္။ လူလြတ္ျဖစ္လၽွင္ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါမည္။ စိတ္ခ်မ္းသာရေသာခရီး ဘုရားဖူးခရီးသြားရတတ္ပါမည္။ ေက်ာက္နီ ပတၱျမား ရတနာ ေရႊေငြ ရရွိေစမဲ့ွစ္ျဖစ္သည္။ ဒီႏွစ္ထဲတြင္ ရသေလာက္ ျပန္ထြက္တတ္ မျမဲတတ္၍ သတိရွိဖို႔ လိုပါမည္။

စေနသက္ေရာက္ ပါပၿဂိဳလ္

ဇနကၠမင္းသား ကုန္တင္ေလွပ်က္၍ သမုဒၵရာေရျပင္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ကူးခပ္ခဲ့ရတဲ့ ကိန္းလို႔ဆိုပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ အျမတ္အစြန္းမရွိဘဲ ဆုံးရႈံးတတ္ျခင္း မီး ခိုးသူ ပ်က္စီးျခင္း အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္အေျပမူမ်ား မိန္းမအတြက္ႏွင့္ လူမူေရးျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းရျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သပ္၍ တရားရင္ဆိုင္ရျခင္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္က်တတ္ျခင္း မေတာ္တဆ ေသြးထြက္သံယိုထိခိုက္မိတတ္ျခင္းေခ်းငွားထားေသာေငြေၾကး ျပန္မရနိုင္ျခင္းမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးတြင္လဲ အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္အစီးမ်ား ၾကဳံေတြ႕နိုင္ေသာႏွစ္ျဖစ္၍ သတိထားသင့္ပါသည္။

ၾကာသပေတးသက္ေရာက္ ေသာမၿဂိဳလ္

တေပါင္း တန္ခူး ကဆုန္လတြင္ ေငြေၾကးလာဘ္ရႊင္ေစပါမည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ား မဆင္ေျပစီးပြားေရးတိုးတတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိနိုင္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ လူပ်ိဳအပ်ိဳျဖစ္လၽွင္ အခ်စ္ေရးစန္းပြင့တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အေနာက္အရပ္ကခ်စ္သူေတြ႕တတ္ပါမည္။ အခ်စ္ေရးအဆင္ေၿပ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပတဲ့ႏွစ္ျဖစ္မည္။ တစ္ခုသတိထားရမွာက အခ်စ္ကိုမယုံလြယ္ပါႏွင့္။ သူတစ္ပါေၾကာင့္ သားသမီးေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပ်က္ အရွက္ရတတ္ျခင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရျခင္းမ်ား ခံရတတ္ပါသည္။ ကြဲကြာခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ ခ်စ္သူႏွင့္ ျပန္လည္အဆင္ေျပေပါင္းဖက္ရတတ္ပါသည္။

ရာဟုၿဂိဳလ္ ပါပၿဂိဳလ္

စီးပြားေရးက်ဆင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား အဆင္မေၿပ ေငြေၾကးဆုံးရႈံး နစ္နာတတ္ပါသည္။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ အဆင္မေျပနိုင္ အဝင္မရွိဘဲ အထြက္သာမ်ားေနတတ္ပါမည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား က်ပ်ာက္ျခင္း အခိုးခံရျခင္း အၿပိင္အဆိုင္အတိုက္အခံမ်ားေပါျခင္း က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ေလနာ ရင္နာ ဝမ္းနာ မေတာ္တဆထိခိုက္နာ မ်က္စိေရာဂါ ေလျဖတ္ျခင္း အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရျခင္းမ်ား ၾကဳေတြ႕တတ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ျပသနာခိုက္ရန္ၾကဳံျခင္း လူမ်ိဳးကြဲေၾကာင့္ဘဲ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတတ္အဆင္ေျပေစပါမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္နိုင္ လင္မယားျခင္းကြာရွင္းလမ္းခြဲရတတ္ပါသည္။ အထက္လူႀကီး ၿငိဳငင္အထင္လြဲ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ပ်က္စီး မိန္းမေၾကာင့္ ရန္ၿငိဳးထား အႏၲရာယ္ေပးနိုင္ပါသည္။ အေနအထိုင္ အသြားအလာဆင္ျခင္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာသက္ေရာက္ ေသာမၿဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္၍ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါမည္။ ေရွာင္လြဲ၍မရေအာင္ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းပါ။ အလုပ္အကိုင္ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရျခင္း အိုးသစ္အိမ္သစ္ ေနရာသစ္သို႔ေရြ႕ေျပာင္းရျခင္း မင္းစိုးရာဇာမ်ားမွခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားခံရျခင္း ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္လူႀကီးျဖစ္ရျခင္း ရပ္ေရးရြာေရး နိုင္ငံေရးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရျခင္း အႀကီးအကဲျဖစ္ရတတ္ျခင္း အလုပ္အကိုင္စီးပြာတိုးတတ္ ရတနာေရႊေငြလာဘ္လာဘေကာင္းမ်ား တိုးပြားေစျခင္း မဂၤလာရွိေသာအမူကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမ်ား ဆန္ေရ စပါး ေရႊေငြျပည့္စုံစြာ ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းျဖစ္လၽွင္လဲ ေက်ာင္းေဆာင္ အလႉရွင္ေပၚလာပါမည္။

တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ ပါပၿဂိဳလ္

တပို႔တြဲ တေပါင္းလမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအတြက္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရျခင္း မိခင္ ဖခင္က်န္းမာေရးညံ့တတ္ျခင္း ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေသာက အပူသင့္တတ္ျခင္း တန္ခူး ကဆုန္ ျပာသိုမွာ သားသမီး ေဆြမ်ိဳးလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားေၾကာင့္ အမူအခင္းျပသနာမ်ားေျဖရွင္းရတတ္မည္။ အိုး အိမ္ေနရာ အလုပ္ေရြ႕ေျပာင္းရတတ္သည္။ သူခိုးအခိုးခံရျခင္း မီးအႏၲရာယ္ေပးျခင္းခ်စ္သူေတြ႕လၽွင္လဲ မလြတ္လပ္ေသာခ်စ္သူမ်ိဳးႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕တတ္ပါမည္။ တကယ္လို႔ ၾကာသပေတးသားသမီးက တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္က်တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ယာဥ္ကား စက္ပစၥည္း ဝင္နိုင္ပါသည္။ မိမိနာမည္ ေမြးသကၠရာဇ္အလိုက္ အေဟာထပ္မံကြဲျပားနိုင္ပါသည္။

သက္ေရာက္တစ္ခုထဲက အဓိကမက်ေပမဲ့ ပါပၿဂိဳလ္စားၿပီး၊ ည့ံတဲ့သက္ေရာက္က်ေနရင္ ဘာဘဲလုပ္​လုပ္​ သတိေလးထားလုပ္ပါ။

ဥပမာ ။ ။ အဂါၿဂႋဳလ္စား အဂါသၤက္ေရာက္၊ စေနၿဂိဳလ္စား စေနသက္ေရာက္၊ ရာဟုၿဂိဳလ္စား ရာဟုသက္ေရာက္၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္စား တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ေတြဟာ ဘုမၼိက်တဲ့ႏွစ္ေတြျဖစ္လို႔ အဒီႏွစ္ေတြမွာ အထူးသတိထားၿပီး ေငြေခ်းျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေတြ တတ္နိုင္သမၽွေရွာင္ပါ။

ေငြလူလိမ္ခံရျခင္း၊ေငြေလ်ာ္ရျခင္းမ်ိဳးေတြ ၾကဳံေတြ႕နိုင္တာေၾကာင့္ တတ္နိုင္သမၽွ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနပါ။ မိတ္ရင္းေဆြရင္း ယုံၾကည္ရတဲ့သူကို ေငြေခ်းေပးရင္ေတာင္မွ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပန္ရဖို႔ က္ခဲတတ္ပါတယ္။ ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမူျပဳေပးပါ။

ၿဂိဳလ္စားတြက္နည္းကိုေတာ့ အခြင့္သာလၽွင္ တင္ေပးပါ့မယ္ရွင္….

သက္ေရာက္ ယၾတာမ်ား

ယၾတာေမးထားသူမ်ား အတြက္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ သက္ေရာက္ယၾတာေခ်နည္းကို ျပန္မၽွေဝပါသည္။

တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ ။ ။ သစ္သီး ( ၆ ) မ်ိဳး၊ ေရွာက္သီးသုပ္၊ယပ္ ( ၄ ) လက္ ၊ ေသာက္ေတာ္ေရ ( ၆ ) ခြက္ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ လႉပါ။

မိမိအိမ္တြင္ရွိေနေသာ ေျမအိုးအပဲ့၊ပန္းအိုးအပဲ့ ၊မီးေခ်ာင္းအပ်က္မ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။ ဘဲဥ ျပဳတ္ ေခြးေလးေတြအား ေကၽြးပါ။

တနလၤာသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ကံေကာ္ ( ၂ ) ညြန႔္၊ ႏွင္းဆီ ( ရ ) ပြင့္ ႏွင့္ နန္းႀကီးသုပ္ ၊နံကထိုင္ ၊ႏြားနို႔ ႏွင့္ ကိတ္မုန႔္ လႉေပးပါ။

မိမိအိမ္တြင္ရွိေသာ လြယ္အိတ္အေဟာင္း၊ အရက္ပုလင္းခြံမ်ားရွိလၽွင္ ရွာေဖြစြန႔္ပါ။

အာလူးနဲ႔ ဝက္သားခ်က္၍ အ႐ူးကို ထမင္းေႂကြးပါ။

အဂါသၤက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ရြက္လွ ( ရ ) ညြန႔္၊ ေရႊထီး ( ၄ ) လက္​​၊ေရ​ေတာ္​သက္​​ေစ့၊ဆြမ္​းသက္​​ေစ့၊ဆီမီးသက္​​ေစ့ လႉဒါန္​းပူ​ေဇာ္​ရပါမည္​။

မိမိအိမ္တြင္ နာရီ​ေဟာင္​း၊စက္​ပစၥည္​း​ေဟာင္​း​ေတြရွိေနလၽွင္ ရွာေဖြစြန္​့ပစ္​ရပါမည္​။

ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ပိေတာက္ ( ရ ) ညြန႔္၊ ဒံေပါက္၊ေထာပတ္ထမင္း ၊ေပါင္မုန႔္ေထာပတ္သုပ္ လႉေပးပါ။

သခြါးသီးမွာ သြားၾကားထိုးတံ ၂၆ ေခ်ာင္းစိုက္၍ ေရတြင္ေမၽွာေပးပါ။

စေနသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ အုန္းသီး၊ အုန္း ( ၁ ) ညြန႔္ သေၿပ ( ၆ ) ညြန႔္၊အုန္းသီးပါေသာ မုန႔္ ( ၆ )ခု လႉပါ။စေနေန႔ ညေနေစာင္းမွာ လုံခ်ည္အေဟာင္းတစ္ထည္ ေရနံဆီေလာင္းၿပီး မီးရွို႔လိုက္ပါ။

ၾကာသပေတး သက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ အုန္းနို႔ေခါက္ဆြဲ၊ အုန္းသီးစိတ္၊ၾသဇာ ( ၃ ) ညြန႔္၊ အုန္း ( ၆ ) ညြန႔္၊ အုန္းစိမ္း ဆားသိပ္ လႉေပးပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ညေနမွာပဲေၾကာ္ ေခြးေလးေတြအားေႂကြးပါ။တနလၤာေန႔ ညေနတြင္ ငါးလႊတ္ေပးပါ။

ရာဟု သက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ ခေရ ( ၆ ) ညြန႔္၊ေကာ္ရည္ ေခါက္ဆြဲ၊ ေခါင္းေလာင္း၊ ၾကက္လၽွာ ( ၆ ) လက္ လႉပါ။ ေသာၾကာေန႔ ညေနမွာ ဆိတ္သားဟင္းနဲ႔ထမင္းၾကမ္းနယ္ၿပီး ေခြးေလးေတြအားေကၽြးပါ။ လမ္းဆုံမွာ သဲခင္းေပးပါ။

ေသာၾကာသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ ဇီးျပား၊ေပါက္စီ၊ စံပါယ္ပန္း၊ ဆီထမင္း လႉေပးပါ။ စေနေန႔ ညေနမွာ ထန္းလၽွက္ ( ၁၁ ) ခဲစကၠဴကန္ေတာ့ႏွင့္ ထုပ္၍ ေခြးေလးေတြကိုပစ္ ေပါက္ေႂကြးလိုက္ပါ။

တကယ္လို႔ နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာမဟုတ္ဘဲ တျခားၿမိဳ႕ေရာက္ေနလို႔ စသည္ျဖင့္ ယၾတာလုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ရင္ မလုပ္ျဖစ္ရင္လဲ စိတ္ခုေနစရာမလိုပါဘူး။ မိမိစိတ္ကိုအမဲၾကည္လင္ေအာင္ထိန္းၿပီး မိမိလက္လမ္းမွီသမၽွ မိမိတတ္နိုင္သမၽွေလး ကုသိုလ္ေလးေတြ လုပ္ေပးရင္လဲ အဆင္ေျပပါတယ္။

ဥပမာ။ ။ သြားရင္းလာရင္းနဲ႔ လမ္းမေပၚေရာက္လာတဲ့ အေကာင္ငယ္ေလးေတြကို သူမ်ားတတ္နင္းမိမွာ ဆိုးလို႔ လမ္းေဘးျပန္ခ်ေပးျခင္း၊ယာဥ္သြားလမ္းေပၚေရာက္ေနတဲ့ ခဲေတြ ေတြ႕ခဲ့ရင္ ဖယ္ေပးျင္း၊မိမိရပ္ကြက္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိလမ္းထဲမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြရွိေနရင္ တစ္ခုခုနဲ႔ ညီညာေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း၊ေရအိုးစင္လႉျခင္း၊ေရတြင္းေရကန္ လမ္းတံတား အလႉခံဌာနေတြမွာ တတ္နိုင္သေလာက္ပါဝင္လႉဒါန္းျခင္း၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ လမ္းေပၚက ေခြးေလးေတြကို အစာေကၽြးျခင္း၊ ခိုစာေကၽြးျခင္း၊ ငွက္ကေလးမ်ားလြႊတ္ေပးျခင္း၊ ငါးလြႊတ္ေပးျခင္း၊ ငါးစာေကၽြးျခင္း၊ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတို႔ ဘုရားတို႔ ေရာက္ရင္လဲ တံမ်က္စည္းလွဲ ေရအိမ္သန႔္ရွင္းေပးျခင္း၊

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ကူညီေဖးမေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာဆိုရင္လဲ ကားစီးတာကအစ မိမိထက္ႀကီးသူကို ေနရာေပးျခင္း၊ျပည့္တဲ့အိုးကို ထပ္မျဖည့္ဘဲ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာကိုရြးခ်ယ္ၿပီး အလႉဒါန ျပဳေပးျခင္း စသည္ စသည္ျဖင့္ ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ အစစအရာရာ အတြက္ ယၾတာလုပ္ၿပီးသလိုပါဘဲ ….

အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕၍ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး ေအးၿငိမ္းၾကပါေစ…

ေဒၚျမျမႏြယ္ ( ေဗဒင္ လကၡဏာ )

unicode

သက်ရောက်တွက်နည်း

တစ်နှစ်တစ်ခါ မိမိကိုယ်တိုင် ဗေဒင်တွက်ကြည့်ဖို့ နည်းလေးပါ။

တွက်နည်း မိမိရောက်ဆဲ အသက်ကိုတည် ၈ နဲ့စားပါ။ အကြွင်းကိုယူ၍ လက်ယာရစ်ပါ။ ဥပမာ ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်တစ်ရက်ဆိုရင် ၂၆ ယူရပါမည်။

ဥပမာ။ ။ အသက် ၂၆ နှစ် တနင်္လာသား

၂၆÷၈=၂ ကြွင်းသည်။

တနင်္လာသား ၂ ကြွင်းဖြစ်၍ တနင်္လာသက်ရောက်မှ စ၍ ၂ ကွက်မြောက်ကို ကြည့်လျှင် အင်္ဂါသက်ရောက် ကျသောကြောင့် အဂါင်္သက်ရောက်အဟောကိုဖတ်ပါ။

တနင်္လာသက်ရောက် သောမဂြိုလ်

အချစ်ရေး မေတ္တာရေး စန်းပွင့်ခြင်း အမွေအနှစ် ဥစ္စာများရတတ်ခြင်း မောင်ကောက်ရ သူဌေးကျော်ကိန်းဖြစ်လို့ စီးပွားဥစ္စာ ရတနာတိုးတတ်၍ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေ မြေယာအမွေအနစ်ရတတ်ပါမည်။

အထက်လူကြီးများ၏ ချီးမြှင့်မြှောက်စားမူခံရတတ်ပါမည်။ ကဆုန် ဝါခေါင် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကြာသပတေး တနင်္လာနေ့သားများကြောင့် အလုပ်စီးပွား တိုးတတ်အဆင်ပြေနိုင်ပါည်။ အိမ်ထောင်ကျတတ်မည်။ ယောင်္ကျားလေးဆိုလျှင် မိန်းကလေးနှင့် အချစ်နယ်လွန်တတ်ပြီး မယူမဖြစ်ယူရတတ်မည်။ မယူခဲ့သော်ငွေလျော်ရကိန်း ကြုံတတ်ပါသည်။

အဂါင်္သက်ရောက် ပါပဂြိုလ်

အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး မတည်ငြိမ် ဗျာများရတဲ့ အချိန်ဖြစ်မည်။ အဆင်မပြေ ပဋိပက္ခများ ကြုံတွေ့ ရတတ်မည်။ လူမူရေးပြသနာများ ငွေအတွက် ချစ်သူခြင်းအဆင်မပြေမူ့ အိမ်ထောင်ဘက်၏ရန်လိုမူ သူတပါးနှင့်ခိုက်ရန်ပြသနာ ကြုံတွေ့ရခြင်းများ မတော်တဆသွေးထွက်သံယိုဖြစ်ခြင်း အချုပ်အနှောင်သင့်တတ်ခြင်း လက်အောက်ငယ်သား တော်လှန်ခြင်း မိန်းကလေးအတွက်နှင့် ပြသနာမျာဖြေရှင်းရခြင်း စက်ပစ္စည်း ထွက်တတ် ပျက်တတ်ခြင်း ရန်ငြိုးရန်စရှာတတ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့တတ်ပါမည်။ ခရီးတစ်ဆစ်ချိုး သွားရတတ်ပါမည်။

ဗုဒ္ဓဟူးသက်ရောက် သောမဂြိုလ်

အချစ်ရေးစန်းပွင့်ြ့ပီး အိမ်ထောင်ကျတတ်မည်။ အိုးသစ်အိမ်သစ် နေရာသစ် ရွှေ့ပြောင်းရခြင်းများ ရာထူး အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေတိုးတတ် ငွေကြေးရှာဖွေလို့ ကောင်းချိန်ဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးတွင် အပိုင်အဆိုင်များပေါ်ပေါက်တတ်ပြီး ချစ်မူရေးရာကိစ္စများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါမည်။ အချစ်အတွက်နဲ့ စကားများ ရန်များ မနာလိုရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း ခံရတတ်ပါသည်။ အရှေ့တောင်အရပ်ကလာဘ်လာဘများ ဝင်လာတတ်ပါသည်။ လူလွတ်ဖြစ်လျှင် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါမည်။ စိတ်ချမ်းသာရသောခရီး ဘုရားဖူးခရီးသွားရတတ်ပါမည်။ ကျောက်နီ ပတ္တမြား ရတနာ ရွှေငွေ ရရှိစေမှဲ့စ်ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ထဲတွင် ရသလောက် ပြန်ထွက်တတ် မမြဲတတ်၍ သတိရှိဖို့ လိုပါမည်။

စနေသက်ရောက် ပါပဂြိုလ်

ဇနက္ကမင်းသား ကုန်တင်လှေပျက်၍ သမုဒ္ဒရာရေပြင် ပင်ပန်းကြီးစွာ ကူးခပ်ခဲ့ရတဲ့ ကိန်းလို့ဆိုပါတယ်။ အရောင်းအဝယ် အမြတ်အစွန်းမရှိဘဲ ဆုံးရှုံးတတ်ခြင်း မီး ခိုးသူ ပျက်စီးခြင်း အိမ်ထောင်ရေးအဆင်အပြေမူများ မိန်းမအတွက်နှင့် လူမူရေးပြသနာများ ဖြေရှင်းရခြင်း လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သပ်၍ တရားရင်ဆိုင်ရခြင်း အချုပ်အနှောင်ကျတတ်ခြင်း မတော်တဆ သွေးထွက်သံယိုထိခိုက်မိတတ်ခြင်းချေးငှားထားသောငွေကြေး ပြန်မရနိုင်ခြင်းများ အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးတွင်လဲ အနှောက်အယှက် အဖျက်အစီးများ ကြုံတွေ့နိုင်သောနှစ်ဖြစ်၍ သတိထားသင့်ပါသည်။

ကြာသပတေးသက်ရောက် သောမဂြိုလ်

တပေါင်း တန်ခူး ကဆုန်လတွင် ငွေကြေးလာဘ်ရွှင်စေပါမည်။ အလုပ်အကိုင်များ မဆင်ပြေစီးပွားရေးတိုးတတ် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်မည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ လူပျိုအပျိုဖြစ်လျှင် အချစ်ရေးစန်းပွင့တဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီး အနောက်အရပ်ကချစ်သူတွေ့တတ်ပါမည်။ အချစ်ရေးအဆင်ပြေ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေတဲ့နှစ်ဖြစ်မည်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက အချစ်ကိုမယုံလွယ်ပါနှင့်။ သူတစ်ပါကြောင့် သားသမီးကြောင့် မျက်နှာပျက် အရှက်ရတတ်ခြင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခံရခြင်းများ ခံရတတ်ပါသည်။ ကွဲကွာခဲ့သော အိမ်ထောင်ဘက် ချစ်သူနှင့် ပြန်လည်အဆင်ပြေပေါင်းဖက်ရတတ်ပါသည်။

ရာဟုဂြိုလ် ပါပဂြိုလ်

စီးပွားရေးကျဆင်း အလုပ်အကိုင်များ အဆင်မပြေ ငွေကြေးဆုံးရှုံး နစ်နာတတ်ပါသည်။ ဘာဘဲလုပ်လုပ် အဆင်မပြေနိုင် အဝင်မရှိဘဲ အထွက်သာများနေတတ်ပါမည်။ ဥစ္စာပစ္စည်းများ ကျပျာက်ခြင်း အခိုးခံရခြင်း အပြိင်အဆိုင်အတိုက်အခံများပေါခြင်း ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း လေနာ ရင်နာ ဝမ်းနာ မတော်တဆထိခိုက်နာ မျက်စိရောဂါ လေဖြတ်ခြင်း အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရခြင်းများ ကြုတွေ့တတ်ပါသည်။ လူမျိုးကွဲများနှင့် ပြသနာခိုက်ရန်ကြုံခြင်း လူမျိုးကွဲကြောင့်ဘဲ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတတ်အဆင်ပြေစေပါမည်။ အိမ်ထောင်ရေး မတည်ငြိမ်နိုင် လင်မယားခြင်းကွာရှင်းလမ်းခွဲရတတ်ပါသည်။ အထက်လူကြီး ငြိုငင်အထင်လွဲ မိတ်ဆွေကောင်းများ ပျက်စီး မိန်းမကြောင့် ရန်ငြိုးထား အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အနေအထိုင် အသွားအလာဆင်ခြင်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။

သောကြာသက်ရောက် သောမဂြိုလ်

အချစ်ရေး စန်းပွင့်သော နှစ်ဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါမည်။ ရှောင်လွဲ၍မရအောင် အိမ်ထောင်ကျကိန်းပါ။ အလုပ်အကိုင်ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရခြင်း အိုးသစ်အိမ်သစ် နေရာသစ်သို့ရွေ့ပြောင်းရခြင်း မင်းစိုးရာဇာများမှချီးမြှင့်မြှောက်စားခံရခြင်း ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်လူကြီးဖြစ်ရခြင်း ရပ်ရေးရွာရေး နိုင်ငံရေးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများတွင် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ရခြင်း အကြီးအကဲဖြစ်ရတတ်ခြင်း အလုပ်အကိုင်စီးပွာတိုးတတ် ရတနာရွှေငွေလာဘ်လာဘကောင်းများ တိုးပွားစေခြင်း မင်္ဂလာရှိသောအမူကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းများ ဆန်ရေ စပါး ရွှေငွေပြည့်စုံစွာ ရမည့်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ရဟန်းဖြစ်လျှင်လဲ ကျောင်းဆောင် အလှူရှင်ပေါ်လာပါမည်။

တနင်္ဂနွေသက်ရောက် ပါပဂြိုလ်

တပို့တွဲ တပေါင်းလများတွင် ငွေကြေးအတွက် စကားများ ရန်ဖြစ်ရခြင်း မိခင် ဖခင်ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ခြင်း ဆွေမျိုးသားချင်းများကြောင့် စိတ်သောက အပူသင့်တတ်ခြင်း တန်ခူး ကဆုန် ပြာသိုမှာ သားသမီး ဆွေမျိုးလက်အောက်ငယ်သားများကြောင့် အမူအခင်းပြသနာများဖြေရှင်းရတတ်မည်။ အိုး အိမ်နေရာ အလုပ်ရွေ့ပြောင်းရတတ်သည်။ သူခိုးအခိုးခံရခြင်း မီးအန္တရာယ်ပေးခြင်းချစ်သူတွေ့လျှင်လဲ မလွတ်လပ်သောချစ်သူမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့တတ်ပါမည်။ တကယ်လို့ ကြာသပတေးသားသမီးက တနင်္ဂနွေ သက်ရောက်ကျတယ် ဆိုရင်တော့ ယာဉ်ကား စက်ပစ္စည်း ဝင်နိုင်ပါသည်။ မိမိနာမည် မွေးသက္ကရာဇ်အလိုက် အဟောထပ်မံကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

သက်ရောက်တစ်ခုထဲက အဓိကမကျပေမဲ့ ပါပဂြိုလ်စားပြီး၊ ည့ံတဲ့သက်ရောက်ကျနေရင် ဘာဘဲလုပ်​လုပ်​ သတိလေးထားလုပ်ပါ။

ဥပမာ ။ ။ အဂါင်္ဂြိုလ်စား အဂါင်္သက်ရောက်၊ စနေဂြိုလ်စား စနေသက်ရောက်၊ ရာဟုဂြိုလ်စား ရာဟုသက်ရောက်၊ တနင်္ဂနွေဂြိုလ်စား တနင်္ဂနွေသက်ရောက်တွေဟာ ဘုမ္မိကျတဲ့နှစ်တွေဖြစ်လို့ အဒီနှစ်တွေမှာ အထူးသတိထားပြီး ငွေချေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်တိုးချဲ့ခြင်း၊ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းတွေ တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။

ငွေလူလိမ်ခံရခြင်း၊ငွေလျော်ရခြင်းမျိုးတွေ ကြုံတွေ့နိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ။ မိတ်ရင်းဆွေရင်း ယုံကြည်ရတဲ့သူကို ငွေချေးပေးရင်တောင်မှ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပြန်ရဖို့ က်ခဲတတ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမူပြုပေးပါ။

ဂြိုလ်စားတွက်နည်းကိုတော့ အခွင့်သာလျှင် တင်ပေးပါ့မယ်ရှင်….

သက်ရောက် ယတြာများ

ယတြာမေးထားသူများ အတွက် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ သက်ရောက်ယတြာချေနည်းကို ပြန်မျှဝေပါသည်။

တနင်္ဂနွေသက်ရောက် ။ ။ သစ်သီး ( ၆ ) မျိုး၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ယပ် ( ၄ ) လက် ၊ သောက်တော်ရေ ( ၆ ) ခွက် မိမိအိမ်ဘုရားမှာ လှူပါ။

မိမိအိမ်တွင်ရှိနေသော မြေအိုးအပဲ့၊ပန်းအိုးအပဲ့ ၊မီးချောင်းအပျက်များ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။ ဘဲဥ ပြုတ် ခွေးလေးတွေအား ကျွေးပါ။

တနင်္လာသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် ကံကော် ( ၂ ) ညွန့်၊ နှင်းဆီ ( ရ ) ပွင့် နှင့် နန်းကြီးသုပ် ၊နံကထိုင် ၊နွားနို့ နှင့် ကိတ်မုန့် လှူပေးပါ။

မိမိအိမ်တွင်ရှိသော လွယ်အိတ်အဟောင်း၊ အရက်ပုလင်းခွံများရှိလျှင် ရှာဖွေစွန့်ပါ။

အာလူးနဲ့ ဝက်သားချက်၍ အရူးကို ထမင်းကြွေးပါ။

အဂါင်္သက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် ရွက်လှ ( ရ ) ညွန့်၊ ရွှေထီး ( ၄ ) လက်​​၊ရေ​တော်​သက်​​စေ့၊ဆွမ်​းသက်​​စေ့၊ဆီမီးသက်​​စေ့ လှူဒါန်​းပူ​ဇော်​ရပါမည်​။

မိမိအိမ်တွင် နာရီ​ဟောင်​း၊စက်​ပစ္စည်​း​ဟောင်​း​တွေရှိနေလျှင် ရှာဖွေစွန်​့ပစ်​ရပါမည်​။

ဗုဒ္ဓဟူးသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် ပိတောက် ( ရ ) ညွန့်၊ ဒံပေါက်၊ထောပတ်ထမင်း ၊ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ် လှူပေးပါ။

သခွါးသီးမှာ သွားကြားထိုးတံ ၂၆ ချောင်းစိုက်၍ ရေတွင်မျှောပေးပါ။

စနေသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် အုန်းသီး၊ အုန်း ( ၁ ) ညွန့် သပြေ ( ၆ ) ညွန့်၊အုန်းသီးပါသော မုန့် ( ၆ )ခု လှူပါ။စနေနေ့ ညနေစောင်းမှာ လုံချည်အဟောင်းတစ်ထည် ရေနံဆီလောင်းပြီး မီးရှို့လိုက်ပါ။

ကြာသပတေး သက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ အုန်းသီးစိတ်၊သြဇာ ( ၃ ) ညွန့်၊ အုန်း ( ၆ ) ညွန့်၊ အုန်းစိမ်း ဆားသိပ် လှူပေးပါ။

ကြာသပတေးနေ့ ညနေမှာပဲကြော် ခွေးလေးတွေအားကြွေးပါ။တနင်္လာနေ့ ညနေတွင် ငါးလွှတ်ပေးပါ။

ရာဟု သက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားမှာ ခရေ ( ၆ ) ညွန့်၊ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲ၊ ခေါင်းလောင်း၊ ကြက်လျှာ ( ၆ ) လက် လှူပါ။ သောကြာနေ့ ညနေမှာ ဆိတ်သားဟင်းနဲ့ထမင်းကြမ်းနယ်ပြီး ခွေးလေးတွေအားကျွေးပါ။ လမ်းဆုံမှာ သဲခင်းပေးပါ။

သောကြာသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားမှာ ဇီးပြား၊ပေါက်စီ၊ စံပါယ်ပန်း၊ ဆီထမင်း လှူပေးပါ။ စနေနေ့ ညနေမှာ ထန်းလျှက် ( ၁၁ ) ခဲစက္ကူကန်တော့နှင့် ထုပ်၍ ခွေးလေးတွေကိုပစ် ပေါက်ကြွေးလိုက်ပါ။

တကယ်လို့ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာမဟုတ်ဘဲ တခြားမြို့ရောက်နေလို့ စသည်ဖြင့် ယတြာလုပ်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိခဲ့ရင် မလုပ်ဖြစ်ရင်လဲ စိတ်ခုနေစရာမလိုပါဘူး။ မိမိစိတ်ကိုအမဲကြည်လင်အောင်ထိန်းပြီး မိမိလက်လမ်းမှီသမျှ မိမိတတ်နိုင်သမျှလေး ကုသိုလ်လေးတွေ လုပ်ပေးရင်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။

ဥပမာ။ ။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ လမ်းမပေါ်ရောက်လာတဲ့ အကောင်ငယ်လေးတွေကို သူများတတ်နင်းမိမှာ ဆိုးလို့ လမ်းဘေးပြန်ချပေးခြင်း၊ယာဉ်သွားလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ ခဲတွေ တွေ့ခဲ့ရင် ဖယ်ပေးငြ်း၊မိမိရပ်ကွက် ဒါမှမဟုတ် မိမိလမ်းထဲမှာ ချိုင့်ခွက်တွေရှိနေရင် တစ်ခုခုနဲ့ ညီညာအောင် လုပ်ပေးခြင်း၊ရေအိုးစင်လှူခြင်း၊ရေတွင်းရေကန် လမ်းတံတား အလှူခံဌာနတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ လမ်းပေါ်က ခွေးလေးတွေကို အစာကျွေးခြင်း၊ ခိုစာကျွေးခြင်း၊ ငှက်ကလေးများလွွှတ်ပေးခြင်း၊ ငါးလွွှတ်ပေးခြင်း၊ ငါးစာကျွေးခြင်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ ဘုရားတို့ ရောက်ရင်လဲ တံမျက်စည်းလှဲ ရေအိမ်သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊

သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကူညီဖေးမပေးခြင်း၊ မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်လဲ ကားစီးတာကအစ မိမိထက်ကြီးသူကို နေရာပေးခြင်း၊ပြည့်တဲ့အိုးကို ထပ်မဖြည့်ဘဲ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုရွးချယ်ပြီး အလှူဒါန ပြုပေးခြင်း စသည် စသည်ဖြင့် ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အစစအရာရာ အတွက် ယတြာလုပ်ပြီးသလိုပါဘဲ ….

အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့၍ ကိုယ်စိတ်နှလုံး အေးငြိမ်းကြပါစေ…

ဒေါ်မြမြနွယ် ( ဗေဒင် လက္ခဏာ )