ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ဧရာဝတီဘဏ္ ဥကၠဌ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်….

ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ဧရာဝတီဘဏ္ ဥကၠဌ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်….

ဧရာဝတီဘဏ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ေနရာတြင္ ေဒၚခင္ေစာဦးအား ခန႔္အပ္လိုက္သည္ဟုသိရ

ဒီသတင္းမဟုတ္ပါေစနဲ႔ ဆုေတာင္းေနတာဆုေတာင္း မျပည့္ခဲ့ဘူး

မေန႔ထဲက သတင္းမွာ ေၾကျငာသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္

ဒါေပမဲ့လဲ မေသခ်ာမွာဆိုးလို႔ မတင္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ဘူး

အခုေတာ့ တကယ္ေသခ်ာ သြားပါၿပီ

ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ဖမ္းထားတယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္

ကိုယ္က်ိဳးကို မၾကည့္ပဲ ျမန္မာျပည္သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ အရာရာ စြမ္းစြမ္း တမံ အဆုံးထိေရွ႕ဆုံးကေန ကာကြယ္ စြမ္းေဆာင္ေပးတဲ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းရွင္းပါေစ

မအလက သူမ်ားပစၥည္းကိုယ့္ ပစၥည္းလုပ္ၿပီး ျမန္မာတျပည္လုံးကို အပိုင္သိမ္းၿပီး မဟုတ္ကဟုတ္က ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီး

ဦးေဇာ္ေဇာ္ကိုလဲ အေရွ႕က ဦးေမာင္ဝိတ္တို႔ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔လိုပဲ လုပ္ဇာတ္ေတြ နဲ႔ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းလိမ့္မယ္

(Edit ဒီေၾကျငာခ်က္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ဧရာဝတီဘဏ္ရဲ႕ ဒုဥကၠဌ ေဒၚခင္ေစာဦးအား ဘဏ္ အသင္း ဥကၠဌ အျဖစ္ ခန႔္အပ္တယ္လို႔ ေၾကျငာတာလို႔လဲ သိရပါတယ္ –

hkhmy

ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ဧရာဝတီဘဏ္ ဥကၠဌ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ၿပီ

ဧရာဝတီဘဏ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ေနရာတြင္ ေဒၚခင္ေစာဦးအား ခန႔္အပ္လိုက္သည္ဟုသိရ

ဒီသတင္းမဟုတ္ပါေစနဲ႔ ဆုေတာင္းေနတာဆုေတာင္း မျပည့္ခဲ့ဘူး

မေန႔ထဲက သတင္းမွာ ေၾကျငာသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္

ဒါေပမဲ့လဲ မေသခ်ာမွာဆိုးလို႔ မတင္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ဘူး

အခုေတာ့ တကယ္ေသခ်ာ သြားပါၿပီ

ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ဖမ္းထားတယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္

ကိုယ္က်ိဳးကို မၾကည့္ပဲ ျမန္မာျပည္သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ အရာရာ စြမ္းစြမ္း တမံ အဆုံးထိေရွ႕ဆုံးကေန ကာကြယ္ စြမ္းေဆာင္ေပးတဲ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းရွင္းပါေစ

မအလက သူမ်ားပစၥည္းကိုယ့္ ပစၥည္းလုပ္ၿပီး ျမန္မာတျပည္လုံးကို အပိုင္သိမ္းၿပီး မဟုတ္ကဟုတ္က ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီး

ဦးေဇာ္ေဇာ္ကိုလဲ အေရွ႕က ဦးေမာင္ဝိတ္တို႔ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔လိုပဲ လုပ္ဇာတ္ေတြ နဲ႔ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းလိမ့္မယ္

(Edit ဒီေၾကျငာခ်က္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ဧရာဝတီဘဏ္ရဲ႕ ဒုဥကၠဌ ေဒၚခင္ေစာဦးအား ဘဏ္ အသင္း ဥကၠဌ အျဖစ္ ခန႔္အပ္တယ္လို႔ ေၾကျငာတာလို႔လဲ သိရပါတယ္ –

hkhmy