မအလေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ား

မအလေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ား

အပိုင္း- ၁

အာဏာသိမ္းတဲ့ February 1 ရက္ေန႔ကစ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထုႀကီးသည္

– ေဒါသအလြန္ထြက္ျခင္း
– ဝမ္းနည္းျခင္း
– စိတ္ဆိုးျခင္း
– စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း ဟူေသာ Anti-Coup လကၡဏာမ်ားကို စတင္ခံစားရပါတယ္။

ဒီ Anti-Coup ေဝဒနာေၾကာင့္
– အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း
– အစားမမွန္ျခင္း
– ဖက္ငိုစရာရည္းစားမရွိ၍ Depression ဝင္ျခင္း စသည္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

ထိုေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လကၡဏာမ်ားအျဖစ္
– ဓမၼတာမမွန္ျခင္းႏွင့္
– မ်က္ႏွာတြင္ဝက္ၿခံမ်ားေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။

ထြက္လာေသာဝက္ၿခံမ်ားသည္ Jawline (ေမး႐ိုး) တစ္ေလ်ာက္ ေပါက္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဆီဖု၊ အဆီခဲပုံစံျဖင့္ထြက္လာျခင္း၊ ေယာင္/နီ/နာ ေဝဒနာ ခံစားရျခင္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။

ထိုဝက္ၿခံမ်ားကို Hormonal Acne (ဟိုမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဝက္ၿခံ) ဟုေခၚပါသည္။

သုေသသီမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ အသက္ ၂၀ မွ ၂၉ အတြင္း (1 out of 2)အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္တြင္တစ္ေယာက္
(50% of population) ၊အသက္ ၄၀ မွ ၄၉ အတြင္း(1 out of 4)အမ်ိဳးသမီး ေလးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ ( 25% of population) တြင္ Hormonal Acne ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

ဟိုမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဝက္ၿခံကိုကုသရန္ေအာက္ပါေဆးဝါးမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ( Google တြင္ အလြယ္တကူရွာႏိုင္ပါတယ္)

* Retinol
* Tee tree oil
* AHA
* Green tea စသည္ျဖင့္ စာအုပ္ထဲတြင္ Effective ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဆးကုရာတြင္ မ်ားစြာအသုံးမဝင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားစြာ ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Hormonal Acne အတြက္ Treatment အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္ Personal Treatment of Choice က Diane 35 ပါ။

တျခားကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြနဲ႔မတူပဲDiane 35 မွာ Cyproterone Acetate(CPA) လို႔ေခၚတဲ့ ေဆးတစ္မ်ိဳးပါဝင္ပါတယ္။
– ေဆးတစ္ကဒ္မွာ ၂၁ လုံးပါတယ္။
– (၂၁)ရက္ ေဆးေသာက္၊ (၇) ရက္ေဆးနားရပါတယ္။
CPA ဆိုတာ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ဝက္ၿခံထြက္ေစတဲ့ ဟိုမုန္းကို တားေပးတဲ့ ေဆးတစ္မ်ိဳးပါ။

ညီေလးေတြေသာက္လို႔မရပါဘူး။ ရင္သားႀကီးလာတတ္ပါတယ္။

**ဝက္ၿခံေပ်ာက္ဖို႔ ေတြ႕ရာနည္းစမ္းတတ္တဲ့ ညီမေလးေတြလဲေသာက္လို႔မရပါဘူး**

Hormonal Acne အမ်ားစုက ဒီေဆးတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကုလို႔မရပါဘူး။ တျခားေသာက္ေဆး/ လိမ္းေဆးေတြ ထပ္ေပါင္းထည့္ေပးရပါတယ္။ ေသာက္ခ်င္ရင္ တတ္သိနားလည္တဲ့ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ပါ။ ေတြ႕ကရာေဆးလိမ္းတာ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

#AcneProtestCampaign

credit to Acne Protest Capaign

မအလေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ား

အပိုင္း- ၁

အာဏာသိမ္းတဲ့ February 1 ရက္ေန႔ကစ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထုႀကီးသည္

– ေဒါသအလြန္ထြက္ျခင္း
– ဝမ္းနည္းျခင္း
– စိတ္ဆိုးျခင္း
– စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း ဟူေသာ Anti-Coup လကၡဏာမ်ားကို စတင္ခံစားရပါတယ္။

ဒီ Anti-Coup ေဝဒနာေၾကာင့္
– အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း
– အစားမမွန္ျခင္း
– ဖက္ငိုစရာရည္းစားမရွိ၍ Depression ဝင္ျခင္း စသည္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

ထိုေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လကၡဏာမ်ားအျဖစ္
– ဓမၼတာမမွန္ျခင္းႏွင့္

– မ်က္ႏွာတြင္ဝက္ၿခံမ်ားေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။

ထြက္လာေသာဝက္ၿခံမ်ားသည္ Jawline (ေမး႐ိုး) တစ္ေလ်ာက္ ေပါက္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဆီဖု၊ အဆီခဲပုံစံျဖင့္ထြက္လာျခင္း၊ ေယာင္/နီ/နာ ေဝဒနာ ခံစားရျခင္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။

ထိုဝက္ၿခံမ်ားကို Hormonal Acne (ဟိုမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဝက္ၿခံ) ဟုေခၚပါသည္။

 

သုေသသီမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ အသက္ ၂၀ မွ ၂၉ အတြင္း (1 out of 2)အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္တြင္တစ္ေယာက္
(50% of population) ၊အသက္ ၄၀ မွ ၄၉ အတြင္း(1 out of 4)အမ်ိဳးသမီး ေလးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ ( 25% of population) တြင္ Hormonal Acne ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

ဟိုမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဝက္ၿခံကိုကုသရန္ေအာက္ပါေဆးဝါးမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ( Google တြင္ အလြယ္တကူရွာႏိုင္ပါတယ္)

* Retinol
* Tee tree oil
* AHA
* Green tea စသည္ျဖင့္ စာအုပ္ထဲတြင္ Effective ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဆးကုရာတြင္ မ်ားစြာအသုံးမဝင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားစြာ ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Hormonal Acne အတြက္ Treatment အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္ Personal Treatment of Choice က Diane 35 ပါ။

တျခားကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြနဲ႔မတူပဲDiane 35 မွာ Cyproterone Acetate(CPA) လို႔ေခၚတဲ့ ေဆးတစ္မ်ိဳးပါဝင္ပါတယ္။
– ေဆးတစ္ကဒ္မွာ ၂၁ လုံးပါတယ္။
– (၂၁)ရက္ ေဆးေသာက္၊ (၇) ရက္ေဆးနားရပါတယ္။
CPA ဆိုတာ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ဝက္ၿခံထြက္ေစတဲ့ ဟိုမုန္းကို တားေပးတဲ့ ေဆးတစ္မ်ိဳးပါ။

ညီေလးေတြေသာက္လို႔မရပါဘူး။ ရင္သားႀကီးလာတတ္ပါတယ္။

**ဝက္ၿခံေပ်ာက္ဖို႔ ေတြ႕ရာနည္းစမ္းတတ္တဲ့ ညီမေလးေတြလဲေသာက္လို႔မရပါဘူး**

Hormonal Acne အမ်ားစုက ဒီေဆးတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကုလို႔မရပါဘူး။ တျခားေသာက္ေဆး/ လိမ္းေဆးေတြ ထပ္ေပါင္းထည့္ေပးရပါတယ္။ ေသာက္ခ်င္ရင္ တတ္သိနားလည္တဲ့ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ပါ။ ေတြ႕ကရာေဆးလိမ္းတာ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

#AcneProtestCampaign

credit to Acne Protest Capaign