စူပါမြန္းျဖစ္မည့္ ကဆုန္လျပည့္နဲ႔ သတိထားရမယ့္ ဆိုင္ကလုံး မုန္တိုင္း ရာစ္ (Yaas)

စူပါမြန္းျဖစ္မည့္ ကဆုန္လျပည့္နဲ႔ သတိထားရမယ့္ ဆိုင္ကလုံး မုန္တိုင္း ရာစ္ (Yaas)

လာမည့္ ၂၀၂၁ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ဟာ ကဆုန္လျပည့္အခ်ိန္အခါ သမယျဖစ္သလို စူပါမြန္းျဖစ္မည့္ အခ်ိန႔္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္လို႔ေနပါတယ္။ “ကဆုန္” ကို ပုဂံေခတ္မွာ “ကုဆုန္” ၊ “ခုဆုန္” စသည္ျဖင့္ ေရးသားၾကပါတယ္။ “ကု” ဆိုတာ ေရကို ေခၚပါတယ္။ “ဆုန္” ဆိုတာကေတာ့ သြန္းေလာင္းျခင္း၊ စီးဆင္းေစျခင္း လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကဆုန္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ “ေရသြန္းေလာင္းျခင္း” လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ပုဂံေခတ္ဦး ယဥ္ေက်းမႈမွာေတာ့ ပူျပင္းတဲ့ကဆုန္လမွာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားကို ေရသြန္းေလာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ရွင္အရဟံ သာသနာျပဳၿပီးသည့္ေနာက္မွာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဗာဓိေညာင္ပင္ကို ေရသြန္းေလာင္းေသာ ဓေလ့ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ဟာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ခံယူျခင္း၊ ဖြားျမင္ျခင္း၊ ဘုရားအျဖစ္သိူ႔ေရာက္ရွိျခင္း နဲ႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္း အစရွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားနဲ႔ တိုက္ဆိုင္လို႔ေနပါတယ္။

အေနာက္တိုင္းနကၡတ္မွာေတာ့ ဒီလမင္းႀကီးကို ပန္းၿမိဳင္လယ္က လမင္းႀကီး (Full Flower Moon) လို႔ ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ေႏြဦးပန္းေတြ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးခ်ိန္မွာ ေတြ႕ရတဲ့ လမင္းႀကီးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီႏွစ္ လျပည့္ခ်ိန္ဟာ လ ရဲ႕ ပတ္လမ္းမွာ ကမာၻနဲ႔ အနီးဆုံးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ (Perigee ) ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္လို႔ေနပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပုံမွန္ျမင္ေတြ႕ေနက် အ႐ြယ္အစားထက္ အနည္းငယ္ပိုႀကီးေသာ လကို စူပါမြန္းလအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လမင္းတည္ရွိေနမည့္ ၾကယ္စုဟာ Scorpius လို႔ေခၚတဲ့ ၿဗိစာၦရာသီ ၾကယ္စုမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ လ ျပည့္ညမွာ လ ႏွင့္ ကမာၻအကြာအေဝးဟာ မိုင္ေပါင္း ၂၂၂၀၀၀ မိုင္ခန႔္ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လဟာ ညေန ၅:၂၀ ေလာက္မွာ အေရွ႕အရပ္မွစတင္ေပၚထြက္လာမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တေန႔ နံနက္ ၅:၃၀ ေလာက္မွာ အေနာက္အရပ္သို႔ ျပန္ဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ညဦးပိုင္းမွာေတာ့ လအျပည့္ၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စူပါမြန္းလျပည့္ နဲ႔ ရာစ္ (Yaas) ဆိုင္ကလုံး မုန္တိုင္းမွ မိုး႐ြာသြန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသမ်ားမွာဒီေရအတက္-အက် က႐ုျပဳသင့္ပါတယ္။

အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္..သန႔္ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ)

စူပါမြန္းျဖစ္မည့္ ကဆုန္လျပည့္နဲ႕ သတိထားရမယ့္ ဆိုင္ကလုံး မုန္တိုင္း ရာစ္ (Yaas)

လာမည့္ ၂၀၂၁ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ဟာ ကဆုန္လျပည့္အခ်ိန္အခါ သမယျဖစ္သလို စူပါမြန္းျဖစ္မည့္ အခ်ိန႔္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္လို႔ေနပါတယ္။ “ကဆုန္” ကို ပုဂံေခတ္မွာ “ကုဆုန္” ၊ “ခုဆုန္” စသည္ျဖင့္ ေရးသားၾကပါတယ္။ “ကု” ဆိုတာ ေရကို ေခၚပါတယ္။ “ဆုန္” ဆိုတာကေတာ့ သြန္းေလာင္းျခင္း၊ စီးဆင္းေစျခင္း လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကဆုန္ရဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ “ေရသြန္းေလာင္းျခင္း” လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။

ပုဂံေခတ္ဦး ယဥ္ေက်းမႈမွာေတာ့ ပူျပင္းတဲ့ကဆုန္လမွာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားကို ေရသြန္းေလာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ရွင္အရဟံ သာသနာျပဳၿပီးသည့္ေနာက္မွာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ေဗာဓိေညာင္ပင္ကို ေရသြန္းေလာင္းေသာ ဓေလ့ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ဟာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ခံယူျခင္း၊ ဖြားျမင္ျခင္း၊ ဘုရားအျဖစ္သိူ႔ေရာက္ရွိျခင္း နဲ႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္း အစရွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားနဲ႔ တိုက္ဆိုင္လို႔ေနပါတယ္။

အေနာက္တိုင္းနကၡတ္မွာေတာ့ ဒီလမင္းႀကီးကို ပန္းၿမိဳင္လယ္က လမင္းႀကီး (Full Flower Moon) လို႔ ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ေႏြဦးပန္းေတြ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးခ်ိန္မွာ ေတြ႕ရတဲ့ လမင္းႀကီးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီႏွစ္ လျပည့္ခ်ိန္ဟာ လ ရဲ့ ပတ္လမ္းမွာ ကမၻာနဲ႔ အနီးဆုံးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ (Perigee ) ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္လို႔ေနပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပုံမွန္ျမင္ေတြ႕ေနက် အရြယ္အစားထက္ အနည္းငယ္ပိုႀကီးေသာ လကို စူပါမြန္းလအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လမင္းတည္ရွိေနမည့္ ၾကယ္စုဟာ Scorpius လို႔ေခၚတဲ့ ၿဗိစၧာရာသီ ၾကယ္စုမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ လ ျပည့္ညမွာ လ ႏွင္​့ ကမၻာအကြာအေဝးဟာ မိုင္ေပါင္း ၂၂၂၀၀၀ မိုင္ခန႔္ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လဟာ ညေန ၅:၂၀ ေလာက္မွာ အေရွ႕အရပ္မွစတင္ေပၚထြက္လာမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တေန႔ နံနက္ ၅:၃၀ ေလာက္မွာ အေနာက္အရပ္သို႔ ျပန္ဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ညဦးပိုင္းမွာေတာ့ လအျပည့္ၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

စူပါမြန္းလျပည့္ နဲ႔ ရာစ္ (Yaas) ဆိုင္ကလုံး မုန္တိုင္းမွ မိုးရြာသြန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသမ်ားမွာဒီေရအတက္-အက် က႐ုျပဳသင့္ပါတယ္။

အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္..သန႔္ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ)