ရွိသမၽွ အိမ္ေျမတို့ကို ေရာင္းၿပီး ထန္းလက္တဲထိုးေန၍ သိန္း(၉၅၀) ေက်ာ္ ဓမၼာ႐ုံႀကီး လွူဒါန္းခဲ့တဲ့ အာဂ ဇနီးေမာင္ႏွံ

Zawgyi

ျမင္းၿခံ​ေဒါင္းေတာင္႐ြာအဖိုးဦးရီအဖြား​ေဒၚတင္ေထြးတို႔ကမိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ

အိမ္ၿခံေျမတို႔ကို​ေရာင္းၿပီးထန္းလက္တဲထိုးေန၍သိန္း(၉၅၀)ကိုးရာငါးဆယ္ေက်ာ္ကို


ဤဓမၼာ႐ုံႀကီးအတြက္ လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ပါရန္မွ်ေဝပါ၏။

ဒီလိုအလႉဟာ လူတိုင္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလႉမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘာသာေရး အလႉအတန္းမ်ားမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ အလႉအတန္းမွာ ရဲရင့္ၾကပါတယ္။

Unicode

ျမင္းၿခံေဒါင္းေတာင္႐ြာအဖိုး ဦးရီအဖြားေဒၚတင္ေထြးတို႔ကမိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ

အိမ္ၿခံေျမတို႔ကိုေရာင္းၿပီးထန္းလက္တဲထိုးေန၍သိန္း(၉၅၀)ကိုးရာငါးဆယ္ေက်ာ္ကို

ဤဓမၼာ႐ုံႀကီးအတြက္လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ပါရန္မွ်ေဝပါ၏။

ဒီလိုအလႉဟာလူတိုင္းမလုပ္ႏိုင္တဲ့အလႉမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္းဘာသာေရးအလႉအတန္းမ်ားမွာေပ်ာ္ေမြ႕ၾကေသာဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာအလႉအတန္းမွာရဲရင့္ၾကပါတယ္။