အပစ္အခတ္ေတြစတင္ရွိလာၿပီျဖစ္၍၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္ကို အႏၲာရယ္အရွိဆုံးေနရာမ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္သံ႐ုံးကသတ္မွတ္

အပစ္အခတ္ေတြစတင္ရွိလာၿပီျဖစ္၍၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္ကို အႏၲာရယ္အရွိဆုံးေနရာမ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္သံ႐ုံးကသတ္မွတ္

အပစ္အခတ္ေတြစတင္ရွိလာၿပီျဖစ္၍၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္ကို အႏၲာရယ္အရွိဆုံးေနရာမ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္သံ႐ုံးကသတ္မွတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္ကို အႏၲာရယ္အရွိဆုံးေနရာမ်ားအျဖစ..

အေမရိကန္သံ႐ုံးကသတ္မွတ္

သတိေပးမႈမွာ ရန္ကုန္အေမရိကန္သံ႐ုံးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကို အမ္ဒရယ္ အရွိဆုံး ေနရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံ႐ုံးက သံ႐ုံးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔တကြ အေမရိကန္နိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ လွိုင္သာယာ၊ေျမာက္ဒဂုံ၊

ေတာင္ဒဂုံ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို သံ႐ုံးခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ မသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီၿမိဳ႕နယ္ေတြကို စစ္ေကာင္စီက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕နယ္ေတြ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ေျမာက္ဘက္ကိုသြားတဲ့ ပါရမီလမ္း၊ အေ

နာက္ဘက္ကိုသြားတဲ့ ျပည္လမ္း၊ အေရွ႕ကိုသြားတဲ့ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းနဲ႔ ေတာင္ဘက္ကိုသြားတဲ့ ဗဟိုလမ္း၊

ဟယ္လ္ပင္လမ္း၊ ကန္ရိပ္သာလမ္းနဲ႔ နတ္ေမာက္လမ္း တဝိုက္ကိုေတာ့ အမ္ဒရယ္အနည္းဆုံး ေနရာေတြအတြက္ သံ႐ုံးက သတ္မွတ္ခဲ့ၿ

ပီး စမ္းေခ်ာင္း၊ အလုံနဲ႔ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုေတာ့အလယ္အလတ္ အမ္ဒရယ္ ရွိတဲ့ ေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာရာမွာ နိုင္ငံျခားသားေတြရဲ့ ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာေတြကိုလည္း အစိုးရမေထာက္ခံသည့္ သက္ေသအေ

ထာက္အထား ရွိမရွိ အစစ္အေဆးရွိေနတဲ့အတြက္ ယူသြားတဲ့ ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ပါဝင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို

ႀကိဳတင္သတိဖို႔လည္း အေမရိကန္သံ႐ုံးက အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရဟာ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သြားလာေရး အႀကံျပဳရာမွာ လုံျခဳံေရး အဆင့္အျမင့္ဆုံး အဆင့္ေလး သတ္မွတ္ထားၿ

ပီး အေမရိကန္နိုင္ငံသားေတြ ျမန္မာနိုင္ငံကို မဝင္ဖို႔နဲ႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ နိုင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔လည္း ထြက္လာဖို႔

လုံျခဳံတဲ့အေျခအေနေပးရင္ ျပန္ထြက္လာၾကဖို႔ သတိေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္( အမ္ဒရယ္ စာလုံးမွာ website ကလက္မခံပါသျဖင့္ ပုံစံတစ္မ်ိဴးျဖင့္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)