၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တိုင်းတွာချက် မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ မြို့များ…

၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တိုင်းတွာချက် မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ မြို့များ

၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ

ခန့်မှန်းချက်များ

(၃၀.၅.၂၀၂၁) (တနင်္ဂနွေနေ့)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ကရင်ပြည်နယ်/ ကယားပြည်နယ်/ မွန်ပြည်နယ်နှင့်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း/ ကချင်ပြည်နယ်/ ချင်းပြည်နယ် တို့တွင်

နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြည်တော်တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေရှိနေပြီး မိုးရေချိန်ပမာဏ (0.1mm – 15.0mm) ခန့်အထိ ရွာသွန်းနိုင်

ပါသည်။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အများအားဖြင့် သာယာနိုင်ပါသည်

(၃၁.၅.၂၀၂၁) (တနင်္လာနေ့)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ကရင်ပြည်နယ်/ မွန်ပြည်နယ်/ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး/

နေပြည်တော်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ ကယားပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့်

ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေရှိနေပြီး မိုးရေချိန် ( 0.1mm – 15.0mm) ခန့်အထိ ရွာသွန်းနိုင်ပါသည်။ ကျန်

တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် အများအားဖြင့် သာယာနိုင်ပါသည်

(၁.၆.၂၀၂၁) (အင်္ဂါနေ့)

ကချင်ပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းဒေသအချို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ကယားပြည်နယ်/ နေပြည်တော်/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး/ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး/ မွန်ပြည်နယ်/ ကရင်ပြည်နယ်နှင့်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေရှိနေပြီး မိုးရေချိန်ပမာဏ (10mm) ခန့်အထိ ရရှိနိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အများအားဖြင့် သာယာနိုင်ပါသည်

အရောင်သတ်မှတ်ချက်များ

၁။ အဝါရောင်ဒေသများ – နေရာကွက်ကျား(ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ဖြစ်ပါသည်။)

၂။ အစိမ်းနုရောင် – နေရာကျဲကျဲ (ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။)

၃။ အစိမ်းရင့်ရောင်နှင့် အပြာရောင်ဒေသများ – နေရာစိပ်စိပ်(ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ဖြစ်ပါသည်။)

၄။ လိမ္မော်ရောင်နှင့် အနီရောင်ဒေသများ – နေရာအနှံ့အပြား(ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း အပြည့် ဖြစ်ပါသည်။)

PTNAVIA METEOROLOGY SERVICE

၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တိုင်းတွာချက် မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ မြို့များ

၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်များ

(၃၀.၅.၂၀၂၁) (တနဂၤေႏြေန႔)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ကရင်ပြည်နယ်/ ကယားပြည်နယ်/ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း/ ကချင်ပြည်နယ်/ ချင်းပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြည်တော်တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေရှိနေပြီး မိုးရေချိန်ပမာဏ (0.1mm – 15.0mm) ခန့်အထိ ရွာသွန်းနိုင်ပါသည်။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အများအားဖြင့် သာယာနိုင်ပါသည်။

(၃၁.၅.၂၀၂၁) (တနင်္လာနေ့)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ကရင်ပြည်နယ်/ မွန်ပြည်နယ်/ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး/ နေပြည်တော်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ ကယားပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့်

ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေရှိနေပြီး မိုးရေချိန် ( 0.1mm – 15.0mm) ခန့်အထိ ရွာသွန်းနိုင်ပါသည်။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် အများအားဖြင့် သာယာနိုင်ပါသည်။

(၁.၆.၂၀၂၁) (အင်္ဂါနေ့)

ကချင်ပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းဒေသအချို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ကယားပြည်နယ်/ နေပြည်တော်/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး/ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး/ မွန်ပြည်နယ်/ ကရင်ပြည်နယ်နှင့်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေရှိနေပြီး မိုးရေချိန်ပမာဏ (10mm) ခန့်အထိ ရရှိနိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အများအားဖြင့် သာယာနိုင်ပါသည်။

အရောင်သတ်မှတ်ချက်များ

၁။ အဝါရောင်ဒေသများ – နေရာကွက်ကျား(ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ ဖြစ်ပါသည်။)

၂။ အစိမ်းနုရောင် – နေရာကျဲကျဲ (ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။)

၃။ အစိမ်းရင့်ရောင်နှင့် အပြာရောင်ဒေသများ – နေရာစိပ်စိပ်(ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ဖြစ်ပါသည်။)

၄။ လိမ္မော်ရောင်နှင့် အနီရောင်ဒေသများ – နေရာအနှံ့အပြား(ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း အပြည့် ဖြစ်ပါသည်။)