မင်းမော်ကွန်းမှ အသိပေးရေးသားထားသော တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများ

“မြဝတီ နှင့် mrtv မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒ ရုပ်မြင်သံကြားများမှ

ကျွန်တော် မင်းမော်ကွန်း ပါဝင်ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို အပါအဝင် မည်သည့် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုကိုမှ လုံးဝ လုံးဝ ထုတ်လွှင့် ပြသခြင်း

မပြုပါရန် ပြင်းထန်စွာ သတိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည်” လို့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းမှ အသိပေးရေး သားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။

 

“မြဝတီ နှင့် mrtv မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒ ရုပ်မြင်သံကြားများမှ ကျွန်တော် မင်းမော်ကွန်း ပါဝင်ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို အပါအဝင်

မည်သည့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကိုမှ လုံးဝ လုံးဝ ထုတ်လွှင့် ပြသခြင်း မပြုပါရန် ပြင်းထန်စွာ သတိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည်” လို့ သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းမှ အသိပေး ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။

Zawgyi

“မြဝတီ နှင့် mrtv မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒ ရုပ်မြင်သံကြားများမှ

ကျွန်တော် မင်းမော်ကွန်း ပါဝင်ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို အပါအဝင် မည်သည့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကိုမှ လုံးဝ လုံးဝ ထုတ်လွှင့် ပြသခြင်း

မပြုပါရန် ပြင်းထန်စွာ သတိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည်” လို့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းမှ အသိပေးရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။

“မြဝတီ နှင့် mrtv မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒ ရုပ်မြင်သံကြားများမှ ကျွန်တော် မင်းမော်ကွန်း ပါဝင်ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို အပါအဝင်

မည်သည့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကိုမှ လုံးဝ လုံးဝ ထုတ်လွှင့် ပြသခြင်း မပြုပါရန် ပြင်းထန်စွာ သတိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည်” လို့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းမှ အသိပေးရေးသား ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။

Crd