ေသဒဏ္ခ်ခံထားရတဲ့ သား၄ေယာက္ထဲက သားအငယ္ေလး သူ႔အေမစီ ေရးလိုက္တဲ့စာ…..ရုပ္သံ

ေသဒဏ္ခ်ခံထားရတဲ့ သား၄ေယာက္ထဲက သားအငယ္ေလး သူ႔အေမစီ ေရးလိုက္တဲ့စာ😢

“သားတို႔ အခ်ိန္တန္ရင္ အေဖနဲ႔အေမဆီကို ေရာက္ေအာင္ျပန္လာခဲ့မယ္” တဲ့💔🥀

ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ကေနတာမဟုတ္ပါ။

သူ႔သား ေလးေယာက္စလုံး ေသဒဏ္ေပးခံရလို႔ ႐ူးမတတ္ ငိုေႂကြးကာ စိတ္လြတ္ၿပီး ေသြး႐ူးေသြးတန္းနဲ႔ ကေနတာပါ။😢

သားေတြဆုံးရႈံးသြားလို႔ မိခင္ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာနဲ႔ထပ္တူ နာက်င္ရပါတယ္😥…..။

မအလေတြ အျမန္က်ဆုံးပါေစ။

Zawgyi

ေသဒဏ္ခ်ခံထားရတဲ့ သား၄ေယာက္ထဲက သားအငယ္ေလး သူ႔အေမစီ ေရးလိုက္တဲ့စာ😢

“သားတို႔ အခ်ိန္တန္ရင္ အေဖနဲ႔အေမဆီကို ေရာက္ေအာင္ျပန္လာခဲ့မယ္” တဲ့💔🥀

ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ကေနတာမဟုတ္ပါ။

သူ႔သား ေလးေယာက္စလုံး ေသဒဏ္ေပးခံရလို႔ ႐ူးမတတ္ ငိုေႂကြးကာ စိတ္လြတ္ၿပီး ေသြး႐ူးေသြးတန္းနဲ႔ ကေနတာပါ။😢

သားေတြဆုံးရႈံးသြားလို႔ မိခင္ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာနဲ႔ထပ္တူ နာက်င္ရပါတယ္😥…..။

မအလေတြ အျမန္က်ဆုံးပါေစ။

Unicode

ေသဒဏ္ခ်ခံထားရတဲ့ သား၄ေယာက္ထဲက သားအငယ္ေလး သူ႔အေမစီ ေရးလိုက္တဲ့စာ😢

“သားတို႔ အခ်ိန္တန္ရင္ အေဖနဲ႔အေမဆီကို ေရာက္ေအာင္ျပန္လာခဲ့မယ္” တဲ့💔🥀

ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ကေနတာမဟုတ္ပါ။

သူ႔သား ေလးေယာက္စလုံး ေသဒဏ္ေပးခံရလို႔ ႐ူးမတတ္ ငိုေႂကြးကာ စိတ္လြတ္ၿပီး ေသြး႐ူးေသြးတန္းနဲ႔ ကေနတာပါ။😢

သားေတြဆုံးရႈံးသြားလို႔ မိခင္ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာနဲ႔ထပ္တူ နာက်င္ရပါတယ္😥…..။

မအလေတြ အျမန္က်ဆုံးပါေစ။

Zawgyi

ေသဒဏ္ခ်ခံထားရတဲ့ သား၄ေယာက္ထဲက သားအငယ္ေလး သူ႔အေမစီ ေရးလိုက္တဲ့စာ😢

“သားတို႔ အခ်ိန္တန္ရင္ အေဖနဲ႔အေမဆီကို ေရာက္ေအာင္ျပန္လာခဲ့မယ္” တဲ့💔🥀

ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ကေနတာမဟုတ္ပါ။

သူ႔သား ေလးေယာက္စလုံး ေသဒဏ္ေပးခံရလို႔ ႐ူးမတတ္ ငိုေႂကြးကာ စိတ္လြတ္ၿပီး ေသြး႐ူးေသြးတန္းနဲ႔ ကေနတာပါ။😢

သားေတြဆုံးရႈံးသြားလို႔ မိခင္ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာနဲ႔ထပ္တူ နာက်င္ရပါတယ္😥…..။

မအလေတြ အျမန္က်ဆုံးပါေစ။