အေရးေတာ္ပုံ မေအာင္ မျမင္မခ်င္း က်မတို႔အိမ္ကေန ေကြၽးေမြးမယ္ ဆိုတဲ့ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကအလႉ ရွင္မိသားစု

အေရးေတာ္ပုံ မေအာင္ မျမင္မခ်င္း က်မတို႔အိမ္ကေန ေကြၽးေမြးမယ္ ဆိုတဲ့ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကအလႉ ရွင္မိသားစု

တနသၤာရီတိုင္း ေလးၿမိဳ႕နယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ထား ဝယ္မွာ ဆႏၵျပ ေနၾကတဲ့ သူေတြကို စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်တဲ့ အထိ

ထမင္း ဟင္း အလႉျပဳလုပ္ သြားမယ္လို႔ အလႉရွင္ မိသားစုက ေျပာ

ပါတယ္။ ဒီလႉဒါန္း ေကြၽးေမြး တာကို ၿမိဳ႕တြင္း ရ ပ္ကြက္က ေနအိမ္ တခုမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္

ၿပီး မနက္ ၈ နာရီကေန ည ၈ နာရီအထိ ထမင္းဟင္း အပါအဝင္

 

ထားဝယ္ မုန႔္လက္သုပ္၊ ငပိရည္က်ိဳ မုန႔္ဖတ္၊ ထ မင္းေၾကာ္၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ စတာေတြကို ေန႔စဥ္ ေကြၽးေနတာလို႔ အလႉရွင္ ဦး

ေနဝင္း မိသားစုက ေျပာ ပါတယ္။ “အာဏာရွင္ စနစ္ လုံးဝမလိုခ်င္

တာေၾကာင့္ အေရးေတာ္ပုံ မေအာင္ မျမင္မခ်င္း က်မတို႔ အိမ္ကေန ေကြၽးေမြး မယ္။ နယ္ ကေန ဆႏၵျပတဲ့ သူေတြ စားေရး

ေသာက္ေရး အဆင္မ ေျပတာ ၾကားလို႔ အခုလို႔ လႉဒါန္းဖို႔ စီစဥ္တာ။

 

အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ေကြၽးေမြးပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳပါတယ္” လို႔ ေျပာပါ တယ္။ အခုလို ေကြၽးေမြးႏိုင္ဖို႔ သူတို႔

မိသားစု အျပင္ သူ ငယ္ခ်င္းေတြ အပါအဝင္ အလႉေငြ ဝိုင္းဝန္းထည့္

ဝင္ၾကတယ္လို႔ အလႉရွင္ အမ်ိဳးသမီးက ေျပာပါတယ္။ တနသၤာရီ တိုင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္ အလို မရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲ ေတြကို

ထားဝယ္၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ေလာင္းလုံးနဲ႔ ေရျဖဴ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာ ေန႔စဥ္အင္အား သိန္းခ်ီ ဆင္ႏႊဲေနၾကတာပါ

(Unicode version)

အေရးေတာ္ပုံ မေအာင္ မျမင္မခ်င္း က်မတို႔အိမ္ကေန ေကြၽးေမြးမယ္ ဆိုတဲ့ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကအလႉ ရွင္

မိသားစု

တနသၤာရီတိုင္း ေလးၿမိဳ႕နယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ထား ဝယ္မွာ ဆႏၵျပ ေနၾကတဲ့ သူေတြကို စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်တဲ့ အထိ

ထမင္း ဟင္း အလႉျပဳလုပ္ သြားမယ္လို႔ အလႉရွင္ မိသားစုက ေျပာ

ပါတယ္။ ဒီလႉဒါန္း ေကြၽးေမြး တာကို ၿမိဳ႕တြင္း ရ ပ္ကြက္က ေနအိမ္ တခုမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္

ၿပီး မနက္ ၈ နာရီကေန ည ၈ နာရီအထိ ထမင္းဟင္း အပါအဝင္

ထားဝယ္ မုန႔္လက္သုပ္၊ ငပိရည္က်ိဳ မုန႔္ဖတ္၊ ထ မင္းေၾကာ္၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ စတာေတြကို ေန႔စဥ္ ေကြၽးေနတာလို႔ အလႉရွင္ ဦး

ေနဝင္း မိသားစုက ေျပာ ပါတယ္။ “အာဏာရွင္ စနစ္ လုံးဝမလိုခ်င္

တာေၾကာင့္ အေရးေတာ္ပုံ မေအာင္ မျမင္မခ်င္း က်မတို႔ အိမ္ကေန ေကြၽးေမြး မယ္။ နယ္ ကေန ဆႏၵျပတဲ့ သူေတြ စားေရး

ေသာက္ေရး အဆင္မ ေျပတာ ၾကားလို႔ အခုလို႔ လႉဒါန္းဖို႔ စီစဥ္တာ

အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ေကြၽးေမြးပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳပါတယ္” လို႔ ေျပာပါ တယ္။ အခုလို ေကြၽးေမြးႏိုင္ဖို႔ သူတို႔

မိသားစု အျပင္ သူ ငယ္ခ်င္းေတြ အပါအဝင္ အလႉေငြ ဝိုင္းဝန္းထည့္

ဝင္ၾကတယ္လို႔ အလႉရွင္ အမ်ိဳးသမီးက ေျပာပါတယ္။ တနသၤာရီ တိုင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္ အလို မရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲ ေတြကို

ထားဝယ္၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ေလာင္းလုံးနဲ႔ ေရျဖဴ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာ ေန႔စဥ္အင္အား သိန္းခ်ီ ဆင္ႏႊဲေနၾကတာပါ။